Posledice globalnih promena

Posledice globalnih promena

1. Milanković je otkrio da klimatski ciklusi na Zemlji nastaju kao posledica:

2. Šta je označeno žutim strelicama na fotografiji iznad?

3. Uzrok nastanka kiselih kiša su oksidi azota i metan.

4. Ozon nastaje u termosferi.

5. U crevnom traktu preživara nalaze se bakterije koje stvaraju:

6. Milanković je otkrio da temperatura na Zemlji zavisi direktno od:

7. Na slici iznad je prikazan:

8. Promena uslova staništa dovodi do gubitka biodiverziteta.

9. Na slici iznad iznad je prikazan:

10. Ozonski omotač se oštećuje uspomoć:

11. Kao posledica delovanja UV-A i UV-B zraka kod čoveka može doći do:

12. Metan je gas staklene bašte čiji je izvor:

13. Posledice povećanja temperature na Zemlji su:

14. Jedan od uzroka degradacije zemljišta je salinizacija.

15. Deo globalnih promena su ,,__________ ciklusi''.

16. Sagorevanje fosilnih goriva je izvor:

17. Jedna od posledica globalnog zagrevanja je podizanje nivoa mora.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста