Падежи – тест (7. разред)

У прилозима се налазе тестови за ученике од 5. до 8. разреда

Заменице, номинатив, глаголи ЈЕСАМ и ИМАТИ – тест

Глаголски вид и род – тест (5. разред)

Именице – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ко или шта постоји?

2. Који падеж има деоно значење?

3. Који падеж има значење усмерености односно правца?

4. Падеж са највише значења је...?

5. Речи у инструменталу се у највећем броју случајева завршавају на -ОМ -ЕМ и -ИМ.
6. Падеж правог објекта је...?

7. Који падеж (од наведених) се назива НЕЗАВИСНИМ?

8. Он (недељом) одлази на трчање. Падеж у загради и његово значење су:

9. Шетали смо (по улици). Падеж у загради је:

10. Донела ми је парче (хлеба). Падеж у загради је:
11. Копао сам земљу (рукама). Падеж у загради и његово значење су:

12. Разболео сам се (због тебе). Генитив у загради има значење:

13. Моја мајка је (благе и тихе нарави). Које значење има генитив у загради:

14. Писали смо прво (ca оловком), а после (са маркером). Да ли си облици у загради исправно написани?

15. Кућа (мог деде), писмо (Десанке Максимовић), околина Београда. Које је значење генитивних облика у загради?
16. Стидео се свог (доброг срца) Који падеж у загради је у питању?

17. Јоца разговара са друговима (испред куће). Генитив у загради има значење:

18. Одреди падежу загради: Пође (према вратима).

19. Он (недељом) одлази на трчање. Означи падеж у загради и његово значење :

20. Одреди падеж: Паника се ширила (међу становницима).
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ