Word

Резултат теста

1. Microsoft Office Word je program za obradu:

2. Kada tastaturu prebacite na srpsku ćiriličnu, slovo љ dobijamo kada pritisnemo taster:

3. Za velika slova koristimo tastere: (označi sve tačne odgovore)

4. Za brisanje u Word-u se koriste tasteri: (označi sve tačne odgovre)

5. Podebljavanje teksta se vrši klikom na slovo:
6. Ako je tekst "italik", onda je on:

7. Za selektovanje celog teksta koristimo kombinaciju dva tastera. Koja? (označi tastere)

8. Strelica pokazuje na ikonicu koja vrši poravnanje teksta po:

9. Simbol @ se, kada je uključena srpska tastatura, dobija kombinacijom tastera Alt Gr (desni Alt) i tastera:

10. Header ili ...
11. Izgled slike u dokumentu menjamo pomoću komandi koje se nalaze u kartici:

12. Crop služi za:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ