Valjak i kupa – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Valjak i kupa – test

Резултат теста

1. Poluprečnik osnove kupe je 6 cm, ako je visina te kupe 8 cm, izračunaj površinu i zapreminu te kupe

2. Izračunaj površinu i zapreminu valjka ako je njegov prečnik osnove 12 cm i visina 10 cm

3. Prečnik valjka jednak je visini valjka, odredi njegovu površinu ako je poluprečnik tog valjka 10 cm.

4. Prečnik valjka jednak je visini valjka, odredi njegovu zapreminu ako je poluprečnik tog valjka 10 cm.

5. Odredi površinu i zapreminu tela koje nastaje rotacijom kvadrata oko jedne stranice ako je stranica 5 cm.
6. Označi sve tačne odgovore: Prečnik kupe je jednak visini kupe i iznosi 12 cm.

7. Pravougli trougao kateta 12cm i 16cm rotira oko duže katete, označi sva tačna tvrdjenja

8. Osni presek valjka je kvadrat površine 32cm²

9. Osni presek kupe je jednakostranični trougao stranice 24 cm, obeleži tačna tvrdjenja:

10. Zapremina valjka je 1536πcm³ i visina valjka je 3 puta veća od poluprečnika osnove valjka, izračunaj površinu tog valjka.
11. Površina kupe je 144πcm² a površina omotača kupe je 80πcm² ; Označi sva tačna tvrdjenja.

12. Površina valjka je 80πcm² Ako je prečnik osnove tog valjka 1dm Označi tačno tvrdjenje:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ