Историја и развој српског језика (3. део)

Историја и развој српског језика (3. део)

Историја и развој српског језика (2. део)

Историја и развој српског језика (1. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Најважнији реформатор азбуке пре Вука С. Караџића био је:

2. Чије је дело "Сало дебелога јер либо азбукопротрес":

3. "Пиши као што говориш" је правило:

4. Вук С. Караџић је 1814. године у Бечу објавио:

5. Два основна правца развоја Вуковог рада су:
6. На чији подстицај Вук почиње да прикупља грађу за српски речник:

7. Први Српски рјечник је објављен у ___________, __________ године:

8. Речи из првог Српског рјечника Јернеј Копитар је превео на:

9. У оквиру Српског рјечника из 1818. године нашла се и:

10. Којих 6 слова Вук уводи у реформисану ћирилицу:
11. Обележи противнике Вукове реформе:

12. Означи 3 тврдње које су противници Вукове реформе користили за оспоравање Вуковог рада:

13. Три књиге Српских народних пјесама Вук је објавио 1823. године:

14. У којем делу је Вук први пут употребио слово Х:

15. 1839. године:
16. Која се година сматра годином победе Вукове језичке реформе:

17. Ко је 1847. године објавио "Песме" на народном језику:

18. Како се звало дело које је 1847. године објавио Ђура Даничић:

19. Вук Караџић, Ђура Даничић и представници Илирског покрета 1850. године су потписали:

20. Означи све тврдње које се односе на друго издање Вуковог Српског рјечника.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста