Историја и развој српског језика (1. део)

Историја и развој српског језика (1. део)

Правопис: употреба великог слова (2. део)

Правопис: употреба запете – тест

Историја и развој српског језика (2. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Већина европских језика припада:

2. Који је најстарији словенски језик из којег су се развили сви словенски језици:

3. Источнословенској групи језика припадају:

4. Словачки језик спада у:

5. Којој групи словенских језика припада словеначки језик:
6. Једини књижевни језик свих Словена био је:

7. Која се година сматра годином почетка словенске писмености:

8. На ширењу хришћанства и описмењавању Словена у 9. веку радили су:

9. Прво словенско писмо било је ________ и саставио га је ___________ :

10. "Слово о писменима" је:
11. Ко је аутор списа "Слово о писменeх" и када је дело настало:

12. Друго словенско писмо је ___________ и настало је _________ :

13. Најстарији ћирилски споменици су писани на:

14. Када настају редакције или рецензије старословенског језика:

15. Најзначајнији ученици Ћирила и Методија били су:
16. Пре поласка у мисију солунска браћа су превела:

17. Аутори ћирилице су:

18. Сматра се да је ћирилица настала по узору на:

19. Које се 2 тврдње односе на СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК:

20. Када се употребљавао старословенски језик:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста