Реченица – тест

Реченица – тест

Narodna i autorska poezija – test (7. razred)

Резултат теста

1. Одреди врсту реченице - Весело су поскакивали крећући у школу.

2. Одреди врсту реченице - Весело су певали и ишли према школи.

3. Реченица треба да садржи:

4. Одреди врсту реченице - Данас је диван дан.

5. Проста предикатска реченица не може без
6. Главни реченични члан је:

7. Изабери независну реченицу.

8. Одреди врсту реченице - Весело поскакујући, крећемо у школу.

9. Изабери реченице.

10. Изабери зависну реченицу.
11. Одреди број комуникативних реченица - ДАНАС ЈЕ ВЕЛИКИ ДАН ЗА МЕНЕ ЈЕР МИ ДОЛАЗЕ НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉИ.

12. Сложена реченица садржи

13. Реченица која почиње великим почетним словом и завршава тачком, упитником или узвичником назива се ______________ реченица.

14. Реченица може бити:

15. Одреди број предикатских реченица - АНА НЕПРЕСТАНО ПРИЧА И ПЕВА ЈЕР ЈЕ ЈАКО СРЕЋНА ЗБОГ ТОГА ШТО ЈОЈ ЈЕ ДАНАС РОЂЕНДАН. Упиши БРОЈ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ