Електрична струја – тест

Електрична струја – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Електрична струја – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Поред електрона електрична струја се преноси и другим наелектрисаним честицама као што су позитивни и негативни _______.

2. Материјали унутар којих постоји велики број слободних наелектрисаних честица су _________.

3. У изолаторе се убрајају:

4. Струја која периодично мења смер кретања јe наизменична.

5. У зависности од намене, струја испољава:
6. Струја тече кроз проводник ако на његовим крајевима постоји разлика ____________.

7. У батеријама и акумулаторима:

8. Мерна јединица за електромотрону силу је:

9. Основни елементи струјног кола су:

10. Која физичка величина је бројчано једнака количини наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника у једници времена.
11. Формула за израчунавање јачине електричне струје је:

12. Мерна јединица за електричну отпорност је

13. Џул-Ленцов закон се односи на:

14. Снага електричног уређаја је једнака:

15. Реципрочна вредност еквивалентне отпорности паралелно везаних отпорника једнака је:
16. Уколико смањимо електричну отпорност у колу јачина струје ће се

17. Омов закон за цело струјно коло гласи:

18. Електрична отпорност проводника сразмерна је специфичној отпорности проводника и дужини проводника, а обрнуто сразмерна површини попречног пресека.

19. Уређај помоћу којег се утврђује јачина струје у електричном колу назива се

20. Електрична струја је усмерено кретање __________________ честица у проводнику.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ