Jednostavna analiza podataka – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Određenje minimum niza podataka se određuje uz pomoć?

2. Određenje maximum niza podataka se određuje uz pomoć?

3. Dužinu niza možemo dobiti pozivom ugrađene koje funkcije?

4. Nizovi podataka se u Pajtonu zapisuju unutar uglastih zagrada, u obliku liste.

5. Moguće je raditi i sa nizovima stringova:
6. Koji od sledećih zapisa predstavlja korektan zapis niza podataka u Pajtonu?

7. Milorad ima 3 i 4 iz informatike. Koliko petica Milorad treba da dobije da bi nastavnik informatike morao da mu zaključi 5? Prema Pravilniku o ocenjivanju, ako je prosek ocena učenika 4,50 ili više, nastavnik mora učeniku da zaključi ocenu 5.

8. U nizu na slici ispod su dati podaci o učenicima nekog razreda. Za svakog učenika su dati ime, pol, starost, masa i visina. Koji od ponuđenih izraza će ti vratiti podatak o tome koliko godina ima Ivana?

9. Šta je medijana niza [2, 4, 1, 5, 7, 3, 9, 0, 11]? Prema konvencijama koje smo uveli medijana niza je poseban element niza. Kao odgovor uneti element niza kao reč.

10. Kako će izgledati niz L nakon izvršenja sledećeg programa:
11. Kako će izgledati niz L nakon izvršenja sledećeg programa:

12. Kako će izgledati niz L nakon izvršenja sledećeg programčića:

13. Kako će izgledati niz M nakon izvršenja sledećeg programa:

14. U nizu ocene navedene su ocene iz informatike u jednom razredu. Pogledaj pažljivo sledeći Pajton program pa označi iskaz koji sadrži najviše tačnih informacija (samo jedan):

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ