Baze podataka – test (8.r.)

Baze podataka – test

Резултат теста

1. Kako se zove program za izradu baze podataka?

2. Šta od ponuđenog NIJE objekt baze podataka?

3. Koji je glavni objekt baze podataka?

4. Koji nastavak dobijaju dokumenti u Accessu?

5. Tabela podataka u bazi podataka ima nazive za delove tabele. Dakle, umesto kolone, reći ćemo da tabela ima ______.
6. Prilikom kreiranja tabele, svaka tabela mora imati polje koje će jedinstveno identifikovati svaki zapis. Kako je nazvano?

7. Šta od ponuđenog NE postoji kao vrsta podataka u tablici?

8. Ako želimo da odštampamo neke podatke iz baze, šta da radimo?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ