Evolucija različitih grupa kroz geološka doba i velika izumiranja- sistematizacija (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Evolucija različitih grupa kroz geološka doba i velika izumiranja- sistematizacija

1. Ozonski omotač je nastao u paleozoiku.

2. U hadu se pojavila voda.

3. Geološka doba su had, arhaik, proterozoik i ________.

4. Sisari su bili dominantni kičmenjaci u mezozoiku.

5. Kada je formiran Sunčev sistem?
6. Kenozoik je:

7. U kenozoiku su kontinenti imali današnji raspored.

8. Vulkani su se aktivirali u kenozoiku.

9. Superkontinent ________ je nastao u paleozoiku.

10. Planinska gorila je jedna od planetarno najugroženijih vrsta.
11. Drugi naziv za geološka doba su ____.

12. Dinosaurusi su dominirali u:

13. U _____ su dominirale cvetnice.

14. Arhaik je najstariji eon.

15. Prvo masovno izumiranje bilo je:
16. Kada su živa bića počela da naseljavaju kopno?

17. Tokom Zemljine istorije desila su se 3 ledena doba.

18. Koji su uzroci nestajanja vrsta?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста