Električna struja ( jednosmerna i naizmenična) – test (8. razred)

Električna struja ( jednosmerna i naizmenična) – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Električna struja ( jednosmerna i naizmenična) – test (8. razred)

Резултат теста

next

1. Na fotografiji je prikazano

2. Usmereno kretanje elektrona u pravcu električnog polja zbog dejstva električnih sila je električna struja- tačno ili netačno

3. Koji su neophodni uslovi za pojavu električne struje?

4. Kada električno polje ne menja svoj smer tokom vremena, naelektrisane čestice kreću se uvek ______, takva struja naziva se______.

5. Kada električno polje naizmenično menja smer, takvu struju nazivamo______.
next

6. Na fotografiji je prikazan

7. Koji je razlog zašto se Voltin element retko upotrebljava u praksi?

next

8. Na fotografiji je prikazan

next

9. Na fotografiji je prikazano

10. Koja je jedinica specifične otpornosti?
11. Električna otpornost provodnika zavisi od specifične otpornosti provodnika, srazmerna je njegovoj dužini i obrnuto srazmerna površini njegovog poprečnog preseka- tačno ili netačno

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ