Електрична отпорност проводника – тест

Резултат теста

1. Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица у проводнику.

2. На основу проводљивости електричне струје материјали се деле на:

3. Метали су добри проводници електричне струје јер имају велики број слободних електрона.

4. Електрична отпроност је мера отпора проводника протицању струје.

5. Ознака за електричну отпроност је:
6. Мерна јединица за електричну отпорност је:

7. Електрична отпорност зависи од:

8. Електрична отпроност:

9. Отпорници су елементи струјног кола који имају велику специфичну отпроност.

10. Инструмент за мерење електричне отпорности назива се:
11. Отпорници се деле на:

12. Израчунати електричну отпорност алуминијумског проводника дужине 120m и површине попречног пресека 2,5 mm2.Специфична отпорност алуминијума износи 2,8∙10-8 Ω.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ