Таласи – тест

Таласи – тест

Резултат теста

1. Место у коме започиње таласно кретање назива се извор таласа.

2. Талас на слици je_______________талас.

3. Амплитуда таласа приказаног на слици је ______ cm.

4. Таласна дужина таласа приказана на слици je______cm.

5. Ако за два минута буде 120 таласа, која је учесталост вибрација?
6. Која је фреквенција таласа са слике?

7. Која је брзина таласа са слике?

8. Талас на слици је je____________ талас.

9. Висина таласа (удаљеност од равнотежног положаја до врха брда или долине) је:

10. Талас у коме честице средине осцилују вертикално на правац простирања таласа је:
11. Потреси су комбинација трансверзалних и лонгитудиналних таласа.

12. Осцилација честица таласи преносе

13. Удаљеност између којих тачака представља таласну дужину таласа?

14. Растојање између суседних таласних фронтова је једнако

15. Време потребно да талас пређе путању једнаку таласној дужини је
16. Одреди таласну дужину таласа који се шири брзином од 5 м/с и има период од 10 с.

17. Јединица мере за фреквенцију је

18. Удаљеност од тачке А до тачке В представља:

19. Удаљеност од тачке А до тачке В представља:

20. Ако раван талас удари у препреку под углом α = 60 ° какав ће бити угао одбијања β ?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ