Poreklo i raznovrsnost života I – test (8.r.)

Poreklo i raznovrsnost života I

1. Kog naučnika nazivamo ''ocem'' sistematike?

2. Jedna vrsta može da ima dva naučna naziva.

3. Koja sistematska kategorija među navedenim bi bila najniža?

4. Binomna nomenklatura podrazumeva da živa bića u svom naučnom imenu imaju:

5. Čovek kao vrsta se pojavljuje u:
6. Naučno ime organizama je univerzalno i razume se svuda u svetu.

7. Sva živa bića na Zemlji imaju naučne nazive.

8. Najviša sistematska kategorija je:

9. Koje geološko doba među navedenim je najstarije?

10. Tokom hada nije bilo živih bića.
11. Stromatoliti su:

12. Nauka koja klasifikuje organizme u grupe, prema srodnosti i sličnosti je:

13. Dinosaurusi su se pojavili u:

14. Na slici iznad su prikazani predstavnici:

15. Tokom mezozoika su dominirale:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста