Poreklo i raznovrsnost života I

Poreklo i raznovrsnost života I

1. Nauka koja klasifikuje organizme u grupe, prema srodnosti i sličnosti je:

2. Binomna nomenklatura podrazumeva da živa bića u svom naučnom imenu imaju:

3. Dinosaurusi su se pojavili u:

4. Na slici iznad su prikazani predstavnici:

5. Koja sistematska kategorija među navedenim bi bila najniža?

6. Tokom mezozoika su dominirale:

7. Koje geološko doba među navedenim je najstarije?

8. Najviša sistematska kategorija je:

9. Čovek kao vrsta se pojavljuje u:

10. Jedna vrsta može da ima dva naučna naziva.

11. Sva živa bića na Zemlji imaju naučne nazive.

12. Stromatoliti su:

13. Naučno ime organizama je univerzalno i razume se svuda u svetu.

14. Tokom hada nije bilo živih bića.

15. Kog naučnika nazivamo ''ocem'' sistematike?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста