Правопис – припремна настава

Правопис – припремна настава

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којој реченици није потребно писање заменице ВИ великим словом?

2. Договориле смо се да се видимо на:

3. Правилно написани називи организације и установе су:

4. Изабери правилно написану одричну заменицу.

5. Изабери правилно написану одричну заменицу.

6. Шта се од наведеног пише састављено?

7. Правилно написани облици глагола су:

8. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

9. Правилно написане реченице су:

10. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

11. Обележи правилно написане глаголе.

12. Великим словом пишу се:

13. Изаберите тачан одговор:

14. Правилно написане скраћенице су:

15. Који од понуђених одговора је тачно написан?

16. Изабери правилне називе небеских тела.

17. Која реченица није правилно написана?

18. Правилно написане реченице су:

19. Неправилно је:

20. Који бројеви су тачно написани?

21. Означи све речи које нису добро написане:

22. Шта је правилно написано?

23. Облежи одговор испред правилно написаних појмова.

24. Изабери реченицу која је правилно написана.

25. Која два глагола су правилно написана?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ