Правопис – припремна настава

Правопис – припремна настава

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 4)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 1)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Правилно је написано

2. Где је вокатив правилно употребљен?

3. Обележи тачну реченицу:

4. У којим реченицама важи правило о писању великог слова?

5. Који од понуђених одговора је тачно написан?
6. Изабери правилно написану одричну заменицу.

7. Која реченица је правилно написна?

8. Који од понуђених одговора је тачно написан?

9. Шта је правилно написано?

10. Правилно написани облици глагола су:
11. Један од глаголских прилога садашњих је исправан. Који?

12. Означи речи које су добро написане

13. Обележи правилно написан присвојни придев.

14. Исправно је рећи:

15. Изабери правилно написане глаголе.
16. Речца НЕ се пише одвојено од глаголских облика.

17. Како се пишу придеви на -ски (-чки, -шки)?

18. Шта је правилно написано?

19. Означи правилно написану реченицу:

20. Означи све речи које нису добро написане:
21. Где запета није правилно употребљена?

22. Обележи неуправни говор.

23. Изабери правилно написан компаратив придева висок.

24. Означи правилно написану реченицу.

25. У којој реченици није коришћено правило о састављеном писању речи?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ