Правопис – припремна настава

Правопис – припремна настава

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 4)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 1)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи правилно написане глаголе.

2. Изабери правилно написaне глаголе.

3. Четири глагола која се увек пишу спојено су НИСАМ, НЕЗНАМ, НЕМАМ И НЕМОЈ.

4. У којим реченицама важи правило о писању великог слова?

5. Обележи правилно написан присвојни придев.
6. Правилан облик презента глагола је:

7. Обележи неуправни говор.

8. Обележи правилно написане примере

9. Облежи одговор испред правилно написаних појмова.

10. Како гласи суперлатив придева бесан?
11. У којој реченици није потребно писање заменице ВИ великим словом?

12. Изабери тачан одговор:

13. Исправно је рећи:

14. Правилно написане реченице су:

15. Изабери реченицу која је правилно написана.
16. Који од понуђених одговора је тачно написан?

17. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.

18. У којој реченици није коришћено правило о састављеном писању речи?

19. Шта се од наведеног пише растављено?

20. Обележи правилно написане примере.
21. Означи правилно написану реченицу:

22. Изабери правилне називе небеских тела.

23. Правилно је написано

24. Која реченица је правилно написна?

25. Изаберите тачан одговор:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ