Правопис, 8.р. (годишња провера, 2. део)

Правопис, 8.р. (годишња провера, 2. део)

Годишња провера знања из књижевности (8. разред)

Српски језик – годишња провера знања (8. разред)

Књижевност – годишња провера знања

1. Која реченица поштује правило о писању страних имена у нашем језику:

2. Имена неких писаца нису добро транскрибована - означи их:

3. Исправно написан пример је:

4. Комедију "Грађанин племић" написао је (означи 2 тачна одговора):

5. Исправно је:
6. Уљез у датом низу речи је:

7. Исправни написани облици глагола су:

8. Шта је исправно:

9. Који прилог није исправно написан:

10. Приликом преношења дела полусложенице у нови ред пише се цртица на крају првог дела полусложенице (у текућем реду), али и испред дела полусложенице који је пренет (у следећи ред). Да ли је ова тврдња тачна:
11. Неисправно написана реченица је:

12. Исправно написан број мобилног телефона је:

13. У којем примеру цртица као правописни знак није правилно употребљена:

14. Исправно написани примери су:

15. Који примери су исправно написани:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста