Kvadar i kocka – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Kvadar i kocka – test (8.r.)

Резултат теста

1. Izračunaj površinu i zapreminu kocke čija je osnovna ivica 7cm.

2. Površina kocke je 150cm². Izračunaj zapreminu kocke.

3. Izračunaj površinu i zapreminu kocke, ako je dijagonala kocke D=11√3 ​cm

4. Zapremina kocke je 216cm³. Izračunaj površinu dijagonalnog preseka kocke.

5. Ivica kocke je 4cm. Površina te kocke je ______cm².
6. Ivica kocke je 10cm. Zapremina te kocke je ______cm³.

7. Površina kocke je 54cm² . Zapremina te kocke je ______cm³.

8. Ivica kocke je a=4cm. Dijagonala te kocke je:

9. Površina kocke je 150cm² . Za koliko se poveća površina kocke ako se ivica kocke poveća za 1cm. Površina se poveća za _______cm² .

10. Ivice kvadra su a=5cm, b=6cm i c=7cm. Izračunaj površinu i zapreminu tog kvadra.
11. Dve ivice kvadra su a=2cm i b=5cm. Izračunaj površinu tog kvadra, ako mu je zapremina 30cm³

12. Izračunaj dijagonalu kvadra čije su ivice 3cm, 4cm i 12cm.

13. Zapremina kvadra čije su ivice 4cm, 6cm i 10cm je _______cm³

14. Površina kvadra čije su ivice 3cm, 4cm i 5cm je _______cm²

15. Dijagonala kvadra čije su ivice 9cm, 12cm i 20 cm je ___cm.
16. Dve ivice kvadra su 3cm i 7cm, a zapremina tog kvadra je 105cm³ . Površina tog kvadra je ______cm²

17. Koliko litara vode može da stane u sud oblika kvadra čije su dimenzije 20cm, 60cm i 5cm? (Pomoć: 1l=1dm³ )

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ