Хемијска реакција – тест (8. разред)

Хемијска реакција – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Хемијска реакција – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Koja hemijska jednačina je ispravna?

2. Reaktanti su supstance koje se dobijaju u hemijskoj reakciji.

3. Metan je:

4. Šta su reaktanti?

5. Koja hemijska jednačina je ispravna?
6. Atom sumpora označavamo sa:

7. Koja je hemijska formula aluminijum- oksida?

8. Tokom hemijske reakcije mase reaktanata:

9. Molekul vode, H₂O, grade:

10. Hemijskom reakcijom cinka i hlorovodonične kiseline nastaje vodonik i cink- hlorid. Šta su reaktanti u navedenoj reakciji?
11. Molekul vodonika je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ