Хемијска реакција – тест (8. разред)

Хемијска реакција – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Хемијска реакција – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Metan je:

2. Molekul vodonika je:

3. Molekul vode, H₂O, grade:

4. Reaktanti su supstance koje se dobijaju u hemijskoj reakciji.

5. Atom sumpora označavamo sa:
6. Šta su reaktanti?

7. Koja je hemijska formula aluminijum- oksida?

8. Koja hemijska jednačina je ispravna?

9. Koja hemijska jednačina je ispravna?

10. Hemijskom reakcijom cinka i hlorovodonične kiseline nastaje vodonik i cink- hlorid. Šta su reaktanti u navedenoj reakciji?
11. Tokom hemijske reakcije mase reaktanata:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ