Дејство радиоакивног зрачења на биљни и животињски свет.Заштита од зрачења – тест

Резултат теста

1. Током радиоактивног распада емитују се:

2. Алфа честице су језгра:

3. Бета честице су:

4. Гама зраци су:

5. На слици је приказан знак који упозорава на:
6. Да ли Земља садржи неке радиоактивне елементе?

7. У космосу се непрекидно одвијају нуклеарне реакције, а продукти стижу до Земље у облику:

8. Да ли су радиоактивна зрачења штетна по животињски и биљни свет?

9. Мерна јединица за апсорбовану дозу зрачења је:

10. Радиоактивно зрачење мења структуру и својства средине кроз коју пролази.
11. Радиоактивно зрачење се још назива и:

12. У живим организмима јонизација изазива различите биолошке промене на ћелијском нивоу.

13. Једнаке дозе различитих врста зрачења имаће исти ефекат на живе организме.

14. Еквивалентна доза зрачења узима у обзир моћ датог зрачења да у организму изазове оштећење.

15. Јединица еквивалентне дозе зрачења је:
16. Најпродорније зрачење за материјале имају:

17. Три основна принципа заштите од зрачења су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ