МалаМатура Бројеви и операције са њима (основни ниво)

МалаМатура Бројеви и операције са њима (основни ниво)

 

МалаМатура Обрада података (основни ниво)

МалаМатура Геометрија (основни ниво)

МалаМатура Бројеви и операције са њима (основни ниво)

МалаМатура Мерење (основни ниво)

МалаМатура Обрада података (основни ниво)

Резултат теста

1. Запиши цифрама број пет милиона пет хиљада педесет

2. Број шест целих и седам стотих записан у децималном запису је:

3. Разломак 9/2 записан у децималном запису је:

4. Број 0,6 једнак је разломку:

5. Број 8,4 је вредност израза:
6. Од датих тврђења изабрати два тачна:

7. Који од понуђених бројева је дељив са 6:

8. За воћну салату је потребно 1kg јабука, 2kg поморанџи и 1/2kg малина. Колико ће коштати намирнице ако су дате цене: јабука (по kg) кошта 60 динара, поморанџа (по kg) кошта 120 динара, малина (по kg) кошта 300 динара?

9. Који од датих бројева су већи од броја 4,726?

10. Температура је у јутарњим часовима била -5˚C. Ако је повећана за 7˚C, колико сада износи?
11. Вредност израза (225-x):(x+55), за x=15 је:

12. Који од понуђених бројева није дељив бројем 9?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ