МалаМатура Геометрија (основни ниво)

МалаМатура Геометрија (основни ниво)

МалаМатура Обрада података (основни ниво)

МалаМатура Бројеви и операције са њима (основни ниво)

МалаМатура Мерење (основни ниво)

МалаМатура Обрада података (основни ниво)

Резултат теста

1. Колико највише дужи можете уочити на слици:

2. Површина троугла са слике је:

3. Oбим правоугаоника са слике је:

4. Мера трећег унутрашњег угла троугла, ако су дата два од 46˚ и 69˚ је:

5. Дужина хипотенузе x правоуглог троугла је:
6. Обим круга полупречника 5cm је:

7. Површина коцке ивице 10cm је:

8. Запремина квадра ивица 6cm, 9cm и 10cm је:

9. Унакрсни углови на слици су:

10. Угао комплементан углу од 37˚ износи:
11. Које од понуђених фигура су осно-симетричне?

12. Површина призме рачуна се по формули:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ