Алкални и земноалкални метали – тест

Класификација органских једињења – тест

Хомогене и хетерогене смеше – тест

Органска једињења – једињења угљеника – тест

Резултат теста

1. Ко не припада 1. групи Периодног система?

2. Колико валентних електрона има литијум?

3. Алкални метали имају:

4. Алкални метали су тврђи од земноалкалних метала.

5. Једини метал који не може да реагује са водом је:
6. На датој слици је приказано:

7. Зашто метали испољавају велику реактивност?

8. Да ли и због чега калцијум реагује бурније са водом од калијума?

9. Реакцијом магнезијума и киселине настаје:

10. Реактивност земноалкалних метала у оквиру 2. групе:
11. Сода бикарбона или:

12. К(2), L(8), M(8), N(2). Који хидроксид је у питању?

13. Где се чувају алкални метали?

14. Шта је тачно?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ