Класификација органских једињења – тест

Резултат теста

1. Шта су угљоводоници?

2. Шта од наведеног важи за органске супстанце? (више тачних одговора)

3. Сахароза је:

4. Који тип хемијске везе се налази у уљу?

5. Шта је функционална група?

6. На слици је приказана функционална група:

7. Ко не спада у класе органских једињења?

8. Којој класи органских једињења припада етанол?

9. Сви органски молекули који имају једнак број атома угљеника садрже исту функционалну групу.

10. Шта од наведеног важи за натријум-хлорид? (више тачних одговора)

11. На датој слици се налази функционална група:

12. Бензин:

13. На слици се налази:

14. Према саставу и структури класификују се на оксиде, хидроксиде, соли и киселине. Реч је о:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ