Линеарне једначине – тест (текстуални задаци)

Линеарне једначине – тест (текстуални задаци)

Резултат теста

1. Мајка је имала 26 година када је родила ћерку и 31 годину када је родила сина. Колико година сада има мајка ако сво троје заједно имају 60 година?

2. Најмањи цео број који је решење неједначине 7х−4(х−3)>х+2 је број:

3. Ако се од двоструке вредности неког броја одузме 6, добиће се тај број, који је то број?

4. Који број треба додати броју 172 да би се добио број 186?

5. Збир свих целих бројева који задовољавају услов −6≤х<6
6. .

7. Разлика шестине и седмине неког броја је 1, који је то број?

8. бир троструке вредности неког броја и 4/7 ​ је једнак разлици тог броја и 10/7 ​ . Који је то број?

9. Који број треба одузети од броја 108 да би се добио број 90?

10. У парку је засађено 219 стабала. Букви је засађено 3 пута мање него бреза, тополи за 14 више него букви, а врба 2 пута мање него топола. Колико је засађено топола?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ