Линеарне једначине – тест (текстуални задаци)

Линеарне једначине – тест (текстуални задаци)

Резултат теста

1. Који број треба додати броју 172 да би се добио број 186?

2. У парку је засађено 219 стабала. Букви је засађено 3 пута мање него бреза, тополи за 14 више него букви, а врба 2 пута мање него топола. Колико је засађено топола?

3. Разлика шестине и седмине неког броја је 1, који је то број?

4. Ако се од двоструке вредности неког броја одузме 6, добиће се тај број, који је то број?

5. Мајка је имала 26 година када је родила ћерку и 31 годину када је родила сина. Колико година сада има мајка ако сво троје заједно имају 60 година?

6. бир троструке вредности неког броја и 4/7 ​ је једнак разлици тог броја и 10/7 ​ . Који је то број?

7. Најмањи цео број који је решење неједначине 7х−4(х−3)>х+2 је број:

8. .

9. Збир свих целих бројева који задовољавају услов −6≤х<6

10. Који број треба одузети од броја 108 да би се добио број 90?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ