Целобројно и реално дељење – тест (6.р)

Целобројно и реално дељење – тест (6.р)

 

Резултат теста

1. Који од наведених записа у језику Пајтон одговара децималном броју чија је вредност једнака 0,2?

2. Носивост теретног лифта је 330 килограма. Која од наредних наредби израчунава колико кутија може да се превезе једном вожњом лифта ако је тежина кутије 77 килограма:

3. Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање? Ако је тежина једног паковања кукуруза за кокице 1000 g, колико грама стаје у две петине кесице?

4. Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање? Ако 966 динара кошта 1 kg шунке, а 980 килограм качкаваља, колико је новца потребно Марку да купи 680 g шунке и половину килограма качкаваља?

5. Коју вредност имају променљиве x и y након извршавања наредних наредби: x = 7 y = x % 2 x = x + 1
6. Дат је Пајтон израз: 35 // 11 Које од наведених тврђења о овом изразу је тачно?

7. Дат је Пајтон израз: 84 / 7 Које од наведених тврђења о овом изразу је тачно?

8. Коју вредност има наведени Пајтон израз? 10 // 3

9. Коју вредност имају променљиве x и y након извршавања наредних наредби: a, b = 30, 37 y = a % b x = a / a

10. Коју вредност има наведени Пајтон израз? 7 // 20
11. Три друга деле желе да до краја распуста одгледају 37 филимова, тако да сваког дана прве недеље распуста одгледају што већи, али једнак број филмова. Која од наредних наредби израчунава колико филмова им је остало да одгледају током друге недеље распута?

12. Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза? 12 / -6

13. Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза? 22 % 8

14. Нека je вредност променљиве a природан број дељив бројем 4. Шта је од наведеног тачно?

15. Нека су a и b природни бројеви, а c = a % b. Која тврђења су тачна ако је a мање од b? Изабери све тачне одговоре.
16. Нека су a и b природни бројеви, а c = a % b. Која тврђење је тачно ако је a веће од b?

17. Нека су a и b природни бројеви, а c = a % b. Која тврђења су тачна ако је a дељиво са b?

18. Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза? 12 % 10 + 12 / 3

19. На који од наведених начина се може добити број који је једнак цифри јединица броја 883?

20. Шта представља резултат следећег израза? 781 // 10
21. Шта представља резултат следећег израза? 299 % 100

22. Која од наведeних линија Пајтон НЕЋЕ при извршавању дати вредност цифре десетица броја 265?

23. Нека је дат следећи задатак: Које време показује Марков дигитални сат, ако је од поноћи протекло 195 минута? Који пар наредби исправно одређују време које Марков сат приказује?

24. Којa ће од наведених команди исписати тачан одговор на дато питање: Ако je Марко платио 229 динара 300 грама шунке, колико кошта килограм шунке?

25. Марија је добила књигу од 270 страна. Одлучила је да почне да чита у понедељак и да сваког радног дана прочита једнак број страна, што је више могуће. Оно што не прочита до петка, прочитаће за викенд. Колико је Марија прочитала страна пре, а колико ће прочитати за време викенда? Приказан је део програма који представља решење: ukupno = 270 m = ukupno % 5 Шта представља вредност додељена ознаци m?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ