Četvorougao – test (6.r.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Четвороугао

Четвороуглови – провера (6.р.)

Četvorougao – test (6. razred)

Четвороугао – тест (6. разред)

Četvorougao – sistematizacija (6.r.)

Четвороугао – увод (6.р.)

Резултат теста

1. Četvorougao koji ima dva para paralelnih stranica naziva se paralelogram.

2. Četvorougao koji ima jedan par paralelnih stranica naziva se paralelogram.

3. Zbir susednih uglova u paralelogramu iznosi:

4. Naspramni uhlovi paralelograma jednake su veličine.

5. Romb je paralelogram koji ima sve stranice jednake dužine.
6. Dijagonale kvadrata međusobno nisu normalne.

7. Trapez čiji su krakovi jednakih dužina, a uglovi uz istu osnovicu jednakih veličina, naziva se jednakokraki trapez.

8. Zbir uglova u četvorouglu iznosi:

9. Stranice četvorougla sa zajedničkim temenom nazivaju se _______ stranice.

10. Dužina koja spaja suprotna temena četvorougla naziva se _______ četvorougla.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ