Četvorougao

Резултат теста

1. Stranice četvorougla sa zajedničkim temenom nazivaju se _______ stranice.

2. Zbir susednih uglova u paralelogramu iznosi:

3. Dijagonale kvadrata međusobno nisu normalne.

4. Dužina koja spaja suprotna temena četvorougla naziva se _______ četvorougla.

5. Četvorougao koji ima jedan par paralelnih stranica naziva se paralelogram.

6. Zbir uglova u četvorouglu iznosi:

7. Četvorougao koji ima dva para paralelnih stranica naziva se paralelogram.

8. Trapez čiji su krakovi jednakih dužina, a uglovi uz istu osnovicu jednakih veličina, naziva se jednakokraki trapez.

9. Romb je paralelogram koji ima sve stranice jednake dužine.

10. Naspramni uhlovi paralelograma jednake su veličine.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ