Četvorougao – sistematizacija (6.r.)

Četvorougao – sistematizacija (6.r.)

Четвороугао -систематизација

Četvorougao – test (6. razred)

Четвороугао – тест (6. разред)

Четвороугао – увод (6.р.)

Резултат теста

1. Ako jedan od uglova romba ima meru 104°, onda njegov susedni ugao ima meru

2. Tačno je samo jedno od ponuđenih tvrđenja:

3. α=69° je mera jednog ugla pravouglog trapeza. Ostali unutrašnji uglovi su:

4. Tetivni četvorouglovi su:

5. Tangentni četvorouglovi su:
6. Ugao od 106° zaklapaju dijagonale pravougaonika. Ugao koji zaklapaju susedne stranice ima meru

7. Ugao od 54° zaklapa dijagonala romba sa stranicom romba. Dijagonale zaklapaju ugao od

8. Ako stranice paralelograma imaju dužine 12.5cm i 4.3cm onda dijagonala može da ima dužinu

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ