Informatika i računarstvo – for, while

Informatika i računarstvo – for, while

Резултат теста

1. Naredbu for koristimo kada nam u programu treba...

2. U naredbi if x>10, x>10 je?

3. Koja programska petlja uvijek ima određen broj ponavljanja?

4. Koja programska petlja nema određen broj ponavljanja?

5. Koja programska petlja može biti beskonačna?
6. Koji znak pišemo na kraju reda s naredbama if, while i for ?

7. Sve naredbe koje želimo ponoviti unutar petlje moraju biti

8. Petlju kao što je for k in range(4, 40, 2): zovemo

9. U petlji for k in range(4, 40, 2): posednji broj u zagradi (2) zovemo

10. Petlja koja nam omogućuje da naredbe ponavljamo dok se ne ispuni zadani uslovi naziva se
11. for k in range(40): Varijabla k

12. for k in range(1, 40): Varijabla k

13. for k in range(4, 40, 2): Varijabla k

14. for k in range(30, 0, -2): Varijabla k

15. Koju petlju koristimo ako ne znamo unapred koliko će se puta ponoviti neke naredbe?
16. Na slici je:

17. Na slici je:

18. Petlja WHILE počinje

19. Naredbe unutar petlje WHILE izvršavaju se dok je

20. Ako je u VHILE petlji logički uslov netačan pre nego što petlja počne da se izvršava
21. for i in range(6): fd(100);lt(360/6) je program za crtanje

22. Što znači uslov while a!=0:

23. Kako glasi modul za pozivanje slučjnog odabira nekog zamišljenog broja?

24. Petlju FOR koristimo:

25. Brojač je zapravo:
26. Brojač broji koliko puta je program prošao kroz petlju, odnosno koliko puta se program izvršio.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ