Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којим речима се појављује слоготворно Р?

2. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

3. Именице код којих се у генитиву множине јавља непостојано А су

4. Обележи правилно написане речи.

5. Гласови Б, П, М, В, Ф су по начину творбе:

6. У реченици "Рећи ћу професорци Ленки да те задатке немам у свески па сам због тога у великој бриги" неправилене су следеће речи:

7. У којим речима запажаш промену Л у О?

8. Када у речи ВАРКА уснено-зубни сонант заменимо двоусненим сонантом добијамо реч

9. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

10. Означи правилно написане речи.

11. Обележи правилно написане речи.

12. Звучни гласови су:

13. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

14. Звучни предњонепчани сугласници су:

15. У номинативу множине именице ПУТНИК запажамо

16. Обележи правилан облик суперлатива придева ВИСОК.

17. Непостојано А запажамо у

18. Предњонепчани сугласници су:

19. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:

20. Које гласовне промене су извршене у речи БЕЖИЧНИ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ