Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Перфекат – тест

Народна и уметничка бајка

Синоними и антоними – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

2. У реченици "Рећи ћу професорци Ленки да те задатке немам у свески па сам због тога у великој бриги" неправилене су следеће речи:

3. У речи РАШЧИСТИТИ извршене су следеће гласовне промене:

4. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

5. Звучност гласова зависи од
6. Гласовна промена у којој сугласници З и С испред предњонепчаних сугласника прелазе у Ж и Ш назива се

7. Л прелази у О на

8. Звучни гласови су:

9. Обележи правилан облик суперлатива придева ВИСОК.

10. Приликом изговора вокала:
11. Које гласовне промене су извршене у речи ЧАСНА?

12. Обележи тачне тврдње.

13. Гласови Б, П, М, В, Ф су по начину творбе:

14. У којим речима се не врши једначење сугласника по звучности?

15. Промене гласова у додиру са другим гласовима називају се
16. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

17. У којим речима се појављује слоготворно Р?

18. Заокружи придеве женског рода у којима се врши једначење сугласника по звучности.

19. Непостојано А запажамо у

20. У номинативу множине именице ПУТНИК запажамо
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ