Лирика – тест (6.р.)

Лирика – тест (6.р.)

Резултат теста

1. Јунак коме песник поклони своје мисли и осећања у ауторској лирициназива се:

2. "Песма о керуши" је социјална песма .

3. Мама Лиза, Џон Хухухинд и Хохохонд се појављују у песми:

4. " Када у тихе, летње вечери запали поља свитаца рој знај да међу њима трепери и један који је само твој". Рима је:

5. "Хвала суцу, земљи, трави" је:
6. Народна лирска песма "Вила зида град" је:

7. Хиперболом се у народним песмама преувеличавају особине бића и предмета.

8. Ако је песник познат, реч је о ауторској књижевности.

9. Врста лирске песме у којој се описује лепота и богатство природе, назива се:

10. Песму "Свети Сава" написао је:
11. Међу понуђеним делима изабери оно које припада лирици.

12. Песму "Село" написао је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ