Zglavkari – test

Zglavkari – test

Резултат теста

1. U red leptira spadaju:

2. Kojim brojem je obležen trbušni predeo?

3. Koji zglavkari su prikazani na slici?

4. Izbaci uljeza.

5. Kom redu insekata pripada jelenak?
6. Tvrdokrilac je

7. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

8. Ciklops, jastog, hlap su vrste _______.

9. Da li stonoga ima sto nogu?

10. Uloga trutova je:
11. Kad bubamara jede biljne vaši, kakav vid borbe protiv štetnih insekata je u pitanju?

12. Оd insekata velikim zadrugama žive pčele i ______.

13. Zglavkari su:

14. Prepoznaj organizam sa slike:

15. Zašto su insekti značajni?
16. Rakovi dišu na škrge.

17. Prepoznaj organizam sa slike:

18. Šta je odlika zglavkara?

19. Kojim brojem je obeležen trbušni region raka?

20. Insekti imaju _____ para nogu.
21. Zglavkari su:

22. Krpelji prenose Lajmsku bolest.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ