Zglavkari – test

Zglavkari – test

Резултат теста

1. Kad bubamara jede biljne vaši, kakav vid borbe protiv štetnih insekata je u pitanju?

2. Noge i krila insekata su smešteni na ______ delu tela?

3. Prepoznaj organizam sa slike:

4. Zglavkari imaju unutrašnji skelet, tj.endoskelet.

5. Оd insekata velikim zadrugama žive pčele i ______.
6. Razviće skakavca je:

7. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

8. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna?

9. Zglavkari se dele na 4 osnovne grupe:

10. Koliko pari nogu ima škorpija?
11. Insekti su hermafroditi.

12. Krvotok insekata je _______ tipa.

13. Ciklops, jastog, hlap su vrste _______.

14. Zašto su insekti značajni?

15. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?
16. Izbaci uljeza.

17. Na slici je

18. Koji zglavkari su prikazani na slici?

19. U koju podklasu nsekata spadaju buve, stenice i vaši?

20. Insekti dišu pomoću listolikih pluća.
21. Krpelji prenose Lajmsku bolest.

22. Zglavkari su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ