Појам и подела саобраћаја, туризам, фактори развоја и типови туристичких простора

Појам и подела саобраћаја, туризам, фактори развоја и типови туристичких простора

1. Музеји и галерије су пример антропогених туристичких вредности.

2. Позитиван утицај саобраћаја и туризма на привреду огледа се у:

3. Станишта биљака и животиња уништавају се изградњом саобраћајне мреже или туристичких објеката.

4. _______ је грана привреде која обухвата путовања људи ради одмора, опоравка и рекреације.

5. На фотографији изнад приказан је:
6. ______ је грана привреде која се бави превозом људи, робе и преносом информација.

7. ______ саобраћај обухвата истраживања свемира и пренос информација уз помоћ вештачких сателита.

8. Саобраћај се према територији дели на унутрашњи, међународни и ______.

9. Копнени саобраћај се дели на друмски, железнички и ______.

10. Туризам припада терцијарном сектору.
11. Мере смањења утицаја саобраћаја и туризма на животну средину су:

12. Терцијарном сектору не припада:

13. Туристичке вредности се деле на природне и:

14. На развој туризма утиче:

15. ________ саобраћај обухвата пренос информација.
16. _____ саобраћај представља путовања путовања ван граница једне државе.

17. Природне туристичке вредности су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста