Појам и подела саобраћаја, туризам, фактори развоја и типови туристичких простора

Појам и подела саобраћаја, туризам, фактори развоја и типови туристичких простора

1. Туристичке вредности се деле на природне и:

2. На развој туризма утиче:

3. Музеји и галерије су пример антропогених туристичких вредности.

4. _____ саобраћај представља путовања путовања ван граница једне државе.

5. На фотографији изнад приказан је:
6. Туризам припада терцијарном сектору.

7. _______ је грана привреде која обухвата путовања људи ради одмора, опоравка и рекреације.

8. ______ саобраћај обухвата истраживања свемира и пренос информација уз помоћ вештачких сателита.

9. Природне туристичке вредности су:

10. Саобраћај се према територији дели на унутрашњи, међународни и ______.
11. Копнени саобраћај се дели на друмски, железнички и ______.

12. ______ је грана привреде која се бави превозом људи, робе и преносом информација.

13. Мере смањења утицаја саобраћаја и туризма на животну средину су:

14. ________ саобраћај обухвата пренос информација.

15. Позитиван утицај саобраћаја и туризма на привреду огледа се у:
16. Терцијарном сектору не припада:

17. Станишта биљака и животиња уништавају се изградњом саобраћајне мреже или туристичких објеката.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста