Proporcije i površine – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Proporcije i površine – test

Резултат теста

1. Ako je stranica pravougaonika a=1,3cm i b=4,5cm, onda je njegova površina:

2. Ako je obim kvadrata 44cm , onda je njegova površina:

3. Ako je za čišćenje neke hale bilo potrebno 6 spremačica koje obave to za 4 sata, koliko sati će čistiti tu halu 5 spremačica?

4. .

5. Traka dužine 5dm ima površinu 1050cm². Kolika je širina te trake? Upiši samo broj.
6. Šahovska tabla (oblika kvadrata) ima 64 polja. Obim svakog kvadrata (polja) je 12cm. Kolika je površina cele šahovske table?

7. Zbog učestalog prolaza građana preko travnatog dela oblika pravougaonika dužine 35m i širine 15m, opština je odlučila da asfaltira stazu za prolaz oblika paralelograma dužine 22m i širine 1,5m. Koliko m² je asfaltirano, a koliko je ostalo pod travom?

8. Površina pravouglog trougla čije su katete dužine 3 cm i 4 cm je

9. Površina paralelograma na slici je

10. Površina trougla na slici je
11. Površina trougla na slci je

12. Ako 1.5kg jabuka košta 210 dinara, koliko treba platiti za 5kg tih jabuka? Upiši samo broj

13. Bazen napune dve jednake slavine za 18 sati. Koliko je vremena potrebno da 3 takve slavine napune bazen? Upiši samo broj.

14. Površina i obim četvorougla na slici je

15. Katete pravouglog trougla su 3cm i 4cm, a hipotenuza 5 cm. Visina koja odgovara hipotenuzi je:
16. Dužine stranica pravougaonika se odnose kao 4:3. Kolika je površina tog pravougaonika, ako je njegov obim 56 cm?

17. Katete pravouglog trougla su 6cm i 8cm, a hipotenuza 10 cm. Kolika je površina i obim tog trougla?

18. Obim romba je 60 cm, a visina 6 cm. Površina tog romba je?

19. Cena cipela je 2.700dinara. Koliko će biti cena nakon sniženja od 15%.

20. Obim trougla je 26 cm. Odredi dužine njegovih stranica ako su one u razmeri 2 : 5 : 6.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ