Еволуција, разноврсност живота и здравље – тест

Еволуција, разноврсност живота и здравље – тест

Резултат теста

1. Наследни материјал је

2. Процес којим у природи неке јединке захваљујући својим особинама успевају да преживе и размноже се, а друге не назива се _________селекција

3. Промене на наследном материјалу су __________.

4. На индивидуалну варијабилност утичу

5. На појаву ћелија са једром утиче
6. Болести плућа су

7. Вештачку селекцију

8. Шта је тачно?

9. Различитост вишећелијских организама у односу на родитеље и друге јединке исте врсте је

10. Дрво живота се дели на
11. Да би се спречила појава болести деца и одрасли се

12. Заштита од полних болести је

13. Болести настају

14. На коју особину утичу само гени?

15. Животиње
16. Строматолити

17. Од водоземаца настају

18. Сваки зигот

19. Мутације настају

20. Прве ћелије са једром су настале
21. Преци биљака и животиња су

22. Биљке су настале од

23. Организми који потврђују теорију о настанку организама поделом рада у колонији бичара су

24. Деобом

25. Теорију о пореклу животиња од волвокса је дао
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ