Паралелограм – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Паралелограм

Trapez – test

Углови четвороугла – тест

Паралелограм и врсте паралелограма – тест

Резултат теста

1. Међу понуђеним четвороугловима, одабери паралелограм:

2. Суседни углови паралелограма су:

3. Наспрамни углови паралелограма су:

4. Да ли углови од 42̊ и 78̊ могу бити два унутрашња угла паралелограма?

5. Заокружи слова испод тачних тврђења:
6. Израчунај остале углове паралелограма ако је један угао 40̊.

7. Дијагонала AC паралелограма ABCD образује са страницама AB и BD углове од 31˚ и 51˚. Израчунај унутрашње углове паралелограма ABCD.

8. Одреди углове паралелограма ако је један унутрашњи угао два пута већи од другог.

9. Израчунај обим паралелограма ако је дужина једне странице 9, а дужина друге три пута мања од ње.

10. Израчунај углове паралелограма ако се два његова суседна угла разликују за 48˚.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ