Рационални бројеви

Резултат теста

1. Израчунај: -1/4:(-3/8)-1 1/6 (Унети само број)

2. Израчунај: 4 7/10-(1 2/3-2 3/4-3 4/5)

3. Израчунај: (-0,4+6/7)+2,4

4. Израчунај: -5/12-(-1 5/6)

5. Израчунај: -4 5/12+2 3/8
6. Израчунај: │x│+1 ako je x=2/5

7. Израчунај вредност израза: (-0,7- 2/5)-(-1,2+0,3)

8. Израчунај збир: 0,147+(-2,8)

9. Израчунај: 8,02-(-2,184)

10. Израчунај вредност израза: -(-2,8)+(3,5+│+3/4│)
11. Израчунај: │x│+ 1 1/2 ако је x= -2 2/5

12. Рационални број -7/12 напиши у децималном запису:

13. Израчунај: -(-x) ако је x= -1 3/4

14. Израчунај израз: (-(-1/2)-2/5)·(3/4+│-1/4│) (Уписати само резултат)

15. Од производа бројева 3/5 и -10/21 одузми број -3/7.
16. Израчунај: -1,25+(-3 1/3)

17. Израчунај: 36/69:1 4/23 (Унети само број)

18. Израчунај: (- 2 5/18+(-4 7/12))-(-1 11/36)

19. Израчунај: -2 5/8·(1 4/7)

20. Израчунај: -3 3/8+(-12,56)+(10 5/8+0,56)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ