Рационални бројеви

Резултат теста

1. Израчунај: -4 5/12+2 3/8

2. Израчунај: -1,25+(-3 1/3)

3. Израчунај: 2 4/9+(-3 5/6)

4. Израчунај вредност израза: -(-2,8)+(3,5+│+3/4│)

5. Израчунај: -(-x) ако је x= -1 3/4
6. Израчунај: 1 1/6- 2/9·(-3/10)

7. Из скупа { 3/4, -2/3, 4, -11/2,0, 12/2, 1/5, -12/3} издвој подксуп ненегативних рационалних бројева:

8. Израчунај: 8,02-(-2,184)

9. Израчунај: -4 1/7+(-3 1/3)

10. Рационални број -7/12 напиши у децималном запису:
11. Израчунај: -5/7·6/11

12. Децимални запис -12,017 напиши у облику количника:

13. Производ бројева 3 1/4 и 0,8 одузми од количника -0,35:0,5 (Унети само број)

14. Апсолутна вредност броја -15/2 је:

15. Од производа бројева 3/5 и -10/21 одузми број -3/7.
16. Поређај по величини од најмањег до највећег следеће бројеве: 2/3, -2 2/3, 3, 3/2, -1 2/3, -2:

17. Израчунај: -2 5/8·(1 4/7)

18. Израчунај вредност израза: (-0,7- 2/5)-(-1,2+0,3)

19. Израчунај вредност израза: 2 2/3-│-1 1/2│

20. Израчунај збир: 0,147+(-2,8)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ