Рационални бројеви

Резултат теста

1. Израчунај: -1,25+(-3 1/3)

2. Израчунај: -2 5/8·(1 4/7)

3. Рационални број -7/12 напиши у децималном запису:

4. Израчунај: 36/69:1 4/23 (Унети само број)

5. Израчунај вредност израза: -(-2,8)+(3,5+│+3/4│)

6. Израчунај израз: (-(-1/2)-2/5)·(3/4+│-1/4│) (Уписати само резултат)

7. Израчунај: 4 7/10-(1 2/3-2 3/4-3 4/5)

8. Из скупа { 3/4, -2/3, 4, -11/2,0, 12/2, 1/5, -12/3} издвој подксуп ненегативних рационалних бројева:

9. Израчунај: -5/7·6/11

10. Апсолутна вредност броја -15/2 је:

11. Израчунај: -12/25: (-7 1/5) (Унети само број)

12. Све рационалне бројеве запиши у децималном запису, па израчунај: 4 1/2+(6,25+(-1 3/4)) (Унети само број)

13. Израчунај: 2 4/9+(-3 5/6)

14. Израчунај: -5/12-(-1 5/6)

15. Израчунај вредност израза: 2 2/3-│-1 1/2│

16. Израчунај: 1 1/6- 2/9·(-3/10)

17. Од производа бројева 3/5 и -10/21 одузми број -3/7.

18. Израчунај: -4 5/12+2 3/8

19. Израчунај вредност израза: -7/2-(2,4-(-2,3+(-9/5))) (Унети само број)

20. Израчунај: │x│+ 1 1/2 ако је x= -2 2/5

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 24. марта 2021