Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 1)

Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 1)

Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 2) 

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. "У реду, побро, биће пажено ко очи у глави." Коју стилску фигуру опажаш у овој реченици:

2. Означи три одлике обредне народне лирике:

3. Коју песму је написао Добрица Ерић:

4. "Деда је хуктао, и мраз је хуктао; угледајући се на њих, хуктао је и Вањка." Која стилска фигура се понавља у наведеној реченици:

5. "Само му вири пјегаво лице с крупним, грахорастим очима и неколико прамичака жућкасте косе расуте по челу. Пред њим на неколико корака пасе Јаблан." Чији је ово портрет:
6. "Као златне токе крвљу покапане" - којом стилском фигуром почиње песма "Вече":

7. Он је џамбас који изнад свега воли да се напије; често се враћа касно у ноћ, веома бучан, а у једној тучи је остао без пола увета и два прста - чији је ово отац:

8. У анимираном филму његово име је Фердинанд; како се бик зове у Кочићевој приповеци:

9. Присети се приповетке "Чудесна справа" и размисли: метафорички, знак једнакости би се могао ставити између следећих појмова:

10. Лепа шарена птица из приче "Сирото ждребе" у народним епским песмама о Марку Краљевићу се "претворила" у:
11. Којом врстом стиха је испевана песма "Смрт Марка Краљевића":

12. Код Данила Киша писмо пише Андреас Сам; ко пише писмо код Чехова:

13. Песму "Овај дечак зове се Пепо Крста" је написао:

14. Према народној песми "Смрт Марка Краљевића" Марко и Шарац су друговали:

15. Песма "Смрт Мајке Југовића" има елементе:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста