Појам државе и настанак првих држава; географски положај државе

Појам државе и настанак првих држава; географски положај државе

1. Математичко-географски положај одређује се помоћу _____.

2. Колико се држава данас издваја на политичкој карти света?

3. _____ представља математички умањен приказ неког дела или целе Земљине површине на равни.

4. Најдужа грађевина на свету је:

5. Низијски физичко-географски положај има:

6. Прве државе су настале још пре нове ере, на територији Азије, Африке и Европе.

7. Исланд је:

8. Највећа држава по површини у Европи је:

9. ______ географија је дисциплина која проучава издвајање држава унутар континената и њихов развој.

10. _______ представља положај државе у односу на природне и друштвене објекте изван посматране територије.

11. Острвска земља је:

12. Најстарија држава на простору Европе је:

13. ______ представља политичко-територијани систем који се разликује према величини и броју становника.

14. Највећа земља по површини у Јужној Америци је Бразил.

15. Највећа држава по броју становника у Африци је:

16. Свака држава мора да има:

17. Карте на којима су различитим бојама представљене државе континената или читавог света називају се _____ карте.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста