Појам државе и настанак првих држава; географски положај државе

Појам државе и настанак првих држава; географски положај државе

1. Низијски физичко-географски положај има:

2. Исланд је:

3. Колико се држава данас издваја на политичкој карти света?

4. _______ представља положај државе у односу на природне и друштвене објекте изван посматране територије.

5. ______ представља политичко-територијани систем који се разликује према величини и броју становника.
6. Острвска земља је:

7. Свака држава мора да има:

8. Математичко-географски положај одређује се помоћу _____.

9. Највећа земља по површини у Јужној Америци је Бразил.

10. Најдужа грађевина на свету је:
11. _____ представља математички умањен приказ неког дела или целе Земљине површине на равни.

12. Карте на којима су различитим бојама представљене државе континената или читавог света називају се _____ карте.

13. ______ географија је дисциплина која проучава издвајање држава унутар континената и њихов развој.

14. Најстарија држава на простору Европе је:

15. Највећа држава по броју становника у Африци је:
16. Прве државе су настале још пре нове ере, на територији Азије, Африке и Европе.

17. Највећа држава по површини у Европи је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста