Палатализација, сибиларизација, непостојано а, прелазак л у о – тест

Палатализација, сибиларизација, непостојано а, прелазак л у о – тест

Glasovne promene – pravopisna rešenja

Плусквамперфекат – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕи ОВДЕ

1. Означи глаголе код којих уочаваш палатализацију:

2. Приликом промене глагола ВУЋИ у презенту (оба броја) у једном од лица изостаје палатализација - у којем:

3. Исправно написана реченица је:

4. Деминутив речи ЖИЦА гласи ЖИЧИЦА - коју гласовну промену опажаш у овој умањеници:

5. Ако друго лице једнине императива глагола РЕЋИ гласи РЕЦИ, коју гласовну промену запажаш:
6. У којој речи у облицима датива и локатива једнине не препознајеш сибиларизацију:

7. Означи исправно написане примере сибиларизације:

8. Која реченица нема грешку:

9. У датом низу речи једна од њих нема непостојано а - означи ту реч:

10. Након напада вукова у тору више није било јагањаца... У којој речи из датог примера уочаваш непостојано а:
11. У којој врсти непроменљивих речи се може запазити непостојано а:

12. Означи речи који су изузеци од гласовне промене преласка л у о:

13. "Рибарско сеоце полегло на стену / И сишло у затон; и кроз маглу млечну / Једва се назире, ко кроз успомену." У стиховима песме "Село" Јована Дучића пронађи и напиши именицу у којој се десила гласовна промена прелазак л у о на крају слога:

14. Које две гласовне промене уочаваш у речи ДЕЛИЛАЦ:

15. Била је цела бела док је читала преписану песму у својој учионици. Код колико речи уочаваш гласовну промену преласка л у о:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста