Гласовне промене

Резултат теста

1. У примеру „Дуг + ји = дужи” извршено је :

2. Када се у речи један поред другог нађу сугласници који се разликују по звучности настаје:

3. Када се један до другог у речи нађу исти или слични сугласници, један од њих се губи ради ____________.

4. Ф, Х, Ц су безвучни гласови.

5. Обележи речи у којима запажаш непостојано а:

6. „Без + зуб = безуб” у наведеном примеру је извршено:

7. Код једначења сугласника по месту творбе, сонант Н, испред двоусненог ___ прелази у двоуснено ___.

8. Изабери тачан одговор:

9. У речима „сладак-слатка” извршено је:

10. Допуни реченицу одговарајућим обликом речи из заграде „Мој друг је основао бенд, он свира гитару, али има још петорицу ___________ (пратилац) уз себе.”

11. Напиши мушки род једнине радног глаголског придева СТАЈАЛА:

12. Сибиларизација је гласовна промена у којој задњонепчани сугласнци К, Г, Х испред И, прелазе у:

13. У примеру „орах-ораси” извршена је:

14. У примеру „Друг + ина = дружина” извршена је:

15. Када се сонант Ј нађе иза уснених Б, П, В, М, он:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 01. марта 2021