Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголски облици – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У речима „сладак-слатка” извршено је:

2. Безвучни парњак звучног сугласника Џ је:

3. Ф, Х, Ц су безвучни гласови.

4. Гласовна промена у којој задњонепчани сугласници К,Г,Х испред Е,И или А, прелазе у предњонепчане Ч, Ж, Ш је:

5. Изабери тачан одговор:
6. Код речи код којих је дошло до једначења сугласника по месту изговора, може доћи и до:

7. Код једначења сугласника по месту творбе, сонант Н, испред двоусненог ___ прелази у двоуснено ___.

8. У речима „радио-радила” извршена је:

9. У примеру „Друг + ина = дружина” извршена је:

10. Напиши мушки род једнине радног глаголског придева СТАЈАЛА:
11. Сибиларизација је гласовна промена у којој задњонепчани сугласнци К, Г, Х испред И, прелазе у:

12. У примеру „Дуг + ји = дужи” извршено је :

13. Допуни реченицу одговарајућим обликом речи из заграде „Мој друг је основао бенд, он свира гитару, али има још петорицу ___________ (пратилац) уз себе.”

14. У примеру „орах-ораси” извршена је:

15. Када се један до другог у речи нађу исти или слични сугласници, један од њих се губи ради ____________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ