Углови троугла – тест

Углови на трансверзали (напредни ниво)

Резултат теста

1. Троугао чија су сва три угла оштра угла назива се:

2. Угао упоредан са неким од углова тог троугла се назива:

3. Одредити која од наведених тврдњи је тачна:

4. У ∆ABC дати су углови α=45° и β=81°.Колика је величина угла код темена C?

5. Један оштар угао правоуглог троугла је 39°.Колико степени има други оштар угао тог троугла?
6. У ∆ABC су углови β=47°25' и γ=55°38'.Колики је угао α?

7. У неком ∆ABC спољашњи угао α=112°, а угао γ је три пута мањи од угла β.Одредити величине свих унутрашњих углова тог троугла.

8. Унутрашњи углови троугла су α=7k, β=5k, и γ=6k.Израчунати величину сваког унутрашњег угла тог троугла у степенима.

9. Спољашњи углови троугла једнаки су α1=12k, β1=10k и γ1=14k.Израчунати величине спољашњих и унутрашњих углова тог троугла.

10. Одредити величине преосталих углова једнакокраког троугла ако је величина једног угла уз основицу 74°.
11. Мере углова троугла су три узастопна природна броја.Одредити те углове.

12. Један оштар угао правоуглог троугла је три пута већи од другог оштрог угла тог троугла.Израчунати углове тог троугла.

13. Разлика мера два оштра угла правоуглог троугла је 22°.Израчунати мере углова тог троугла.

14. Израчунати мере углова правоуглог троугла ако симетрала оштрог угла са наспрамном катетом гради угао мере 61°.

15. Израчунати мере углова које граде симетрале спољашњих тупих углова правоуглог троугла.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ