Tроугао – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Правоугли троугао – тест

Резултат теста

1. Основица једнакокраког троугла је 6 cm. Крак је за 1,5 cm дужи. Израчунај обим. Решење пиши број без cm.

2. Збир унутрашњих углова у сваком троуглу износи?

3. Мере два спољашња угла троугла су 140° и 70°. Мера трећег спољашњег угла троугла је:

4. Мере два угла троугла су 39° и 72°. Мера трећег угла троугла је:

5. Ако је угао при врху једнакокраког троугла једнак 80°, онда је мера углова на основици тог троугла? Упиши само број без ознаке за степен.
6. Да ли се може конструисати троугао са датим страницама? a = 1 cm b = 17 cm c = 2 cm

7. Две странице троугла су a = 4 cm и b = 7 cm. За трећу страницу троугла важи:

8. Колико има ставова подударности троуглова?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ