Tроугао – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Правоугли троугао – тест

Резултат теста

1. Означи поља у којима је могуће нацртати троугао од датих страница:

2. Троугао који има тачно две једнаке странице назива се?

3. Спољашњи угао троугла може бити.... Изабери тачне одговоре:

4. Ако се центар описане кружнице налази изван троугла, онда је тај троугао:

5. Тачка у којој се секу симетрале сва три унутрашња угла троугла, назива се:
6. Ако је један спољашњи угао троугла 100˚, колико степени износи његов унутрашњи угао?

7. Кружница која садржи сва три темена троугла назива се?

8. Центар описане кружнице троугла налази се у пресеку:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ