Заменице (придевске) – тест (6. разред)

Заменице (придевске) – тест (6. разред)

Гласови – тест

Облици казивања – тест 

Јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, губљење сугласника

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Заменице су променљива врста речи којима се упућује на лица, ствари и особине.

2. Према томе да ли замењују именице или придеве, заменице се деле на именичке и придевске заменице. У следећим примерима означи именичке:

3. Којој врсти припадају означене именице? НИКО није НИШТА однео.

4. Коју службу, лице и број има означена именица? ОНА има велико двориште.

5. Која је врста неличних именичких заменица НЕКО, НЕШТО?
6. Означи личну заменицу за свако лице.

7. Која је врста неличних именичких заменица СВАКО, СВАШТА?

8. Препознај заменице у следећим примерима.

9. Када се неком појединцу обраћамо с поштовањем, употребљавамо личну заменицу за друго лице множине Ви и пишемо је великим почетним словом.

10. Који примери нису правилно написани уколико се појединачно обраћамо?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ