Јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, губљење сугласника

Јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, губљење сугласника – тест

Правопис – тест

Књижевност – основни теоријски појмови – тест

Палатализација, сибиларизација, непостојано а, прелазак л у о – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којим реченицама препознајеш речи са јотовањем:

2. Означи нетачне облике компаратива:

3. Означи збирне именице у којима проналазиш јотовање:

4. У трећем лицу множине презента глагола ПЕЋИ извршена је гласовна промена:

5. Исправно написане реченице су:
6. Означи исправно написане речи странога порекла:

7. Исправно написана реченица је:

8. У којим се речима одступа од гласовне промене једначења сугласника по звучности:

9. У којим примерима препознајеш гласовну промену једначење сугласника по месту творбе:

10. Неправилно написане речи су:
11. Које су две гласовне промене присутне у речи МИШЉЕЊЕ:

12. Које две гласовне промене опажаш у речи ИШЋУШКАТИ:

13. Реч СЛАДОЛЕЏИЈА је пример гласовне промене:

14. У речи ИНАЏИЈА су се десиле ове две гласовне промене и то овим редом:

15. Које речи су изузеци гласовне промене губљење сугласника:
16. Прославили смо ______________________ победе над непријатељима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста