Књижевност – основни теоријски појмови – тест

Књижевност – основни теоријски појмови – тест

Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

Глаголски род – тест

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Препознај врсту приповедања у наведеном одломку : „Онда ја дођем овамо и ћутим. Гледам кроз прозорче. Ако напољу није хладно отворим врата. То радим само кад је мрак и не могу да ме виде. Волим да гледам кишу.”

2. Препознај облик казивања (форму приповедања) у наведеном одломку: – Нећу да те бијем, не бој се де! – Ако, ако, боље ти него он – вели Гиле, и почиње да силази.

3. Препознај врсту строфе у наведеном примеру и наведи њен назив: „Љубав за класје што богато буја, За руже што су на гробљима свеле, За тресак летњих, бесних олуја, За тугу птица које се селе.” (Душан Васиљев, „Домовина“)

4. Како се назива најобимније епско дело у прози које има разноврсну тематику и мноштво ликова?

5. Одреди врсту лирске песме на основу следећег одломка: Пољана сребрна, бела, Трепери кроз снег, трепери. Ред плесачица јела На стопалу од леда. (Десанка Максимовић, „Сребрне плесачице”)
6. Препознај врсту описа у наведеном одломку: „Вељко је био танка и висока струка, смеђе косе и врло мали бркова, дугуљасти суви образа, широки уста и подугачка, мало покучаста носа.“

7. Како се назива стих од десет слогова?

8. Препознај стилску фигуру у истакнутом примеру: Борова шума цела, Шума ЋУТИ И ГЛЕДА. (Десанка Максимовић, „Сребрне плесачице”)

9. Како се назива драмски текст који има само један чин?

10. Одреди врсту лирске песме: „Домовина, то није мртва груда Која нас гвозденом руком веже; То је љубав за облак, што плови овуда, За песму, што се овде разлеже;” (Душан Васиљев, „Домовина”)
11. Препознај облик казивања (форму приповедања) у наведеном одломку. „Жика Дроња је био доста вредан и увек је ревносно учио лекције, али му некако Бог није дао да упамти што учи. Он, на пример, научи лепо лекцију из земљописа и да га тога часа запиташ, одговорио би ти реч по реч. Али док дође од куће до школе, а он заборави.” (Бранислав Нушић, „Хајдуци”)

12. Како се зове стилска фигура у наведеном стиху? ,,ЗРИКАВЦИ тужно ЗРИЧУ. (Десанка Максимовић, „Покошена ливада”)

13. Како се назива епска књижевна врста средњег обима у којој се приповеда о неком догађају са више ликова, али је приповедачева пажња усредсређена на једног или два јунака?

14. Препознај књижевни род на основу наведених одлика: Израз је субјективног света лирског субјекта. Одлике су: субјективност, осећајност; сажетост, сликовитост, музикалност, изражајност, ритмичност.

15. Како се назива јунак лирске песме коме песник поклони своје мисли и осећања и оживи га у уметничкој лирици?
16. Како се назива народна приповетка фантастичне садржине и сложене структуре која има срећан крај?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ