Придеви – тест

Придеви – тест

Перфекат – тест (5. разред)

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи правилне облике присвојних придева насталих од именица Милица, Љубица и Павле.

2. Међу временске придеве залутао је један месни. Означи га.

3. Означи два одговора у којима су придеви правописно исправно написани:

4. Означи реченицу у којој је употребљен правилан облик компаратива придева висок.

5. Придев ГОРЊИ је:
6. Обележи месне придеве.

7. Означи три тачне тврдње.

8. Који је од следећих облика придева правилно написан? Означи све тачне одговоре.

9. Одреди падеж придева у реченици: За славу смо имали много укусних колача.

10. Означи три придева која не мењамо по падежима.
11. У следећем низу речи придев је:

12. Означи три придева чија је компарација неправилна.

13. Наше двориште је велико. Коју службу има придев у овој реченици?

14. Означи придеве чији се компаратив гради наставком -ШИ.

15. Којој врсти припадају следећи придеви: ЛАНЕНИ, ШЕЋЕРНИ, МЕТАЛНИ.
16. Немирни дечаци разбили су лоптом прозор. Коју службу има придев у овој реченици?

17. Међу градивне придеве залутао је један описни. Означи га.

18. Означи одговоре у којима су правилно написани суперлативи придева.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ