Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Резултат теста

1. Шта је дуж AB у многоуглу ABCD?

2. Унакрсни углови имају

3. Напоредни углови су

4. Тачке означавамо:

5. Суплементни углови су углови чији је збир__________°
6. Комплементни углови су углови чији је збир ______°

7. Шта није мера угла у математици?

8. Основни геометријску објекти су:

9. Шта су дужи AB и BC у многоуглу ABCD?

10. Како се може прочитати? x∈α
11. Veličina tupog ugla α je

12. Шта је дуж BD у многоуглу ABCD?

13. Какву особину имају колинеарне тачке?

14. .

15. Обележени углови многоугла су његови
16. Равни означавамо

17. Шта може бити геометријски објекат АB ?

18. Опружен угао је величине ____°

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ