Време и клима – тест

Време и клима – тест

Атмосфера и време – тест

Време и клима – тест

Наставни листић можете преузети ОВДЕ ,ОВДЕ

Резултат теста

1. С порастом надморске висине, температура ваздуха

2. На слици је

3. Метеорологија је

4. Садржај водене паре у ваздуху је

5. Климатски фактор је приказан на слици?

6. Предвиђање времена на основу праћења и мерења појава у тропосфери је

7. Топла лета и благе и кишовите зиме и топле и кишовите јесени су одлика

8. Климатски елементи су

9. На слици је простор

10. Велике пустиње су

11. Клима која има кишни летњи и сушни зимски период, а представљена је на слици је

12. Шта од наведеног нису локални ветрови?

13. Атмосфера је

14. Циклон је

15. Четири годишња доба, хладне зиме и топла лета су одлика

16. Дуге, хладне зиме и кратка, свежа лета са мало падавина су одлика

17. Високе падавине су

18. Изнад атмосфере је

19. Свежа и кратка лета и снежне и дуге зиме су одлика климе која се јавља на преко 4000м у жарком односно 2000м у умереном појасу

20. Магла је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ