Време и клима – тест

Време и клима – тест

Атмосфера и време – тест

Време и клима – тест

Наставни листић можете преузети ОВДЕ ,ОВДЕ

Резултат теста

1. Климатски фактор је приказан на слици?

2. Који гасови доминирају у атмосфери

3. Одлика термосфере је

4. Атмосфера је

5. Свежа и кратка лета и снежне и дуге зиме су одлика климе која се јавља на преко 4000м у жарком односно 2000м у умереном појасу
6. Како се зове и шта мери и у којој јединици уређај са слике?

7. Садржај водене паре у ваздуху је

8. Предвиђање времена на основу праћења и мерења појава у тропосфери је

9. Клима је

10. На слици је
11. Прохладна лета , благе зиме и равниомерно распоређене падавине под утицајем топлих морских струја и западних ветрова су одлика

12. На слици је

13. Одлике пустињске климе су

14. Које су тврдње тачне

15. Четири годишња доба, хладне зиме и топла лета су одлика
16. Климатски елементи су

17. Умерена океанска клима је заступљена

18. Клима која има кишни летњи и сушни зимски период, а представљена је на слици је

19. Које су од падавина ниске?

20. Циклон је
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ