Светско море и његова хоризонтална подела- океани и мора

Светско море и његова хоризонтална подела- океани и мора

Светско море и његова хоризонтална подела – провера

1. Јужни океан је на југу ограничен Арктиком.

2. Индијски океан се налази између Африке, Азије и _______:

3. Где започиње процес кружења воде?

4. Највеће водене површине су:

5. Највећа дубина је измерена у Тихом океану. У питању је _____ ров.
6. Колико сфера чини географски омотач Земље?

7. Јаванско море је пример:

8. Средоземна мора су окружена _________.

9. Одступање обале од праве линије је _______ обале.

10. Светско море је појам који се односи само на сва мора на Земљи.
11. Највеће море на свету је:

12. Највећи океан је:

13. Мора су:

14. Колико мора постоји?

15. Водени омотач Земље је:
16. Најмањи и најплићи океан је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста